Nhận định BTC ngày 07/11

BTC khung D1

  1. BTC đóng nến HA ngày 06/11 là nến xanh thân ngắn thể hiện xu hướng chính của D1 là xu hướng tăng, tuy nhiên thân nến ngắn và nằm trọn vẹn trong thân nến của ngày trước đó 05/11, thể hiện giao động đã yếu dần xu hướng chính là tăng nhưng có phần chậm lại.
  2. Giá nằm trên các đường MA20, EMA34, EMA89 thể hiện xu hướng tăng. Đóng nến phiên ngày 06/11 nằm trên EMA89 với volume bé (Test EMA89) cũng là test kênh giá.
  3. Giá nằm trên Band giữa của BB, band giữa hướng lên thể hiện xu hướng hiện tại vẫn đang tăng.
  4. Đường MACD đi ngang thể hiện răng MACD đang bị liệt.

Nhận định BTC khung D1 vẫn nằm trung xu hướng tăng.

Khung H1

1. BTC H1 giá mới phá xuống kênh giá và đang có xu hướng giảm. Vùng hỗ trợ gần nhất 20k7

2. Hiện tại giá đang giao dịch ở quanh vùng 20k9

3. Giá nằm dưới các đường MA20, EMA34, EMA89, giá nằm dưới band giữa của BB, đã thúc band dưới thể hiện xu hướng giảm mạnh trong H1.

4. Đường MACD nằm dưới đường Signal đã vượt xa xuống dưới đường 0, thể hiện răng xu hướng hiện tại H1 đang xu hướng giảm.

Hành động: D1 xu hướng tăng, chờ hết nhịp giảm của H1 rồi canh LONG